СИКА, ТЕКОМ , ТРАКОН

В съвременното строителсто се предлагат и използват все повече продукти за подобряване качествата на лепила, бетони, замаски и други. Строителната химия има широк обхват на действие и може да я групираме по следните категори:
• Добавки за циментни бетони и разтвори в т.ч.
• пластификатори – на база лигносулфонати, меламин сулфонат, ацетонформалдехидна смола, поликарбоксилатни етери;
• суперпластификатори – на база меламин сулфонат, ацетонформалдехидна смола,
• поликарбоксилатни етери;
• суперпластифициращо-забавящи свързването, ускоряващи свързването , ускоряващи втвърдяването
• уплътняващи;
• въздуховъвличащи;
• Спомагателни продукти
• Кофражни масла
• Полимерни и силиконови грундове
• Силиконови импрегнатори и хидрофобизатори
• Полимерни и силиконови мазилки
• Сухи строителни лепила
• Подови покрития
• Система за саниране
• Продукти за хидроизолаци