ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ

ЗЕЛЕНИТЕ ПОКРИВИ  – все още малко популярно у нас може да стане част и от нашето ежедневие.

Много е важно да направим следното уточнение: покривни градини (интензивно покривно озеленяване) наричаме озеленените плоски покриви с богата композиция, които се посещават от хората, интензивно се поддържат и най-често налагат конструктивна адаптация на сградата още преди да е построена или в последствие.

Всички останали варианти са в по-малка или по-голяма степен изява на т.н. екстензивно покривно озеленяване, което е плоскостно и леко, включва определен набор от растения и специални ограничения в използваните субстрати. Предимствата му са, че е по-евтино, по-малко натоварващо за сградата и следователно с по-големи възможности за масово приложение; изисква малко поддържане. В повечето случаи екстензивно озеленените покриви не са посещаеми, освен за целите на поддържането; могат да бъдат изпълнени и при наклон на покрива.

Произходът на покривните градини ни връща хилядолетия назад във Вавилонската империя, където се предполага за съществуването на най-ранните такива – Висящите градини на Семирамида, едно от седемте чудеса на света.

След появата на стоманобетона покривното озеленяване придобива голяма масовост в Западна Европа, по-късно и в САЩ, Япония, Австралия, Канада. То се изгражда върху жилищни сгради, хотели, промишлени сгради, офиси, болници, музеи, подземни и надземни паркинги.

Често, особено когато са на земно ниво, покривните градини не могат да се различат от обикновените паркове и градини – толкова богата и разнообразна е тяхната композиция, неотстъпваща по използваните елементи и растителност на останалите градини.

Ето някои от преимуществата на покривното озеленяване:

Озеленените покриви освежават градските територии. Те умело служат за прикриване на непривлекателни структури като подземни паркинги, гаражи и др., придружаващи комплексите от офиси, магазини, конгресни центрове, театри.

Озелененият покрив означава още: по-дълъг живот на хидроизолацията, по-добра топлоизолация и шумоизолация, т.е. по-голяма енергийна ефективност и качество на строителството – средства, които се възвръщат в последствие!

Освен икономическите си предимства зелените покриви се оказват и много полезни за възстановяване на нарушеното екологично равновесие в градовете. Известна е благоприятната роля на растенията за тази цел: понижаване на максималните дневни температури с няколко градуса през лятото, увеличаване на влажността на въздуха, обогатяването му с кислород, намаляване на запрашеността и концентрацията на вредни газове.

За ирония в града, особено в централните части, където замърсяването е най-голямо, са ограничени възможностите за изграждане на зелени площи, което поражда проблем. В този смисъл е незаменима ролята на покривните пространства в опита за рационално използване на всички свободни територии за настаняване на растения и повишаване качеството на градската среда.

Изграждането на зелен покрив изисква качество и прецизност на изпълнението. Добрите резултати се постигат с употребата на специални материали и спазването на конструктивни правила, характерни за този тип строителство. Покривните градини може да струват по-скъпо, но те се отплащат многогократно в последствие

Comments for this post are closed.